Opinie

Czy Windows Phone 7 jest skazany na porażkę?

I tak i nie. System sam w sobie nie jest zły, a interfejs jest kwestią gustu (ja uważam, że nie jest taki brzydki). Problemem jest co innego. W wypadku Windows Phone 7 Microsoft powtarza swoje błędy z czasów Visty. Najpierw stawia sobie nazbyt wysokie wymagania, po kilku latach marnych postępów decyduje się na diametralną zmianę kierunku prac. Ponieważ minęło już kilka lat, a rynek nie zaczeka, postanawiają wypuścić niedokończony produkt. Windows Phone 7 pod względem funkcjonalności jest na podobnym poziomie jak iPhone w 2007 roku, czyli nie ma mutlitaskingu, kopiuj-wklej, itp. Zasadniczą różnicą jest jedynie możliwość instalowania aplikacji firm trzecich. Czytaj dalej…

revanmj's tech blog