Wyeksportuj swoje fale w Google Wave

Google poinformowało dzisiaj o udostępnieniu możliwości eksportu fal, dzięki czemu zachowamy ich zawartość po zamknięciu usługi. Aby to zrobić należy otworzyć daną falę kliknąć przycisk „…” i z menu wybrać Export. Pojawi się okienko, w którym możemy wybrać rodzaj eksportu. ZIP, jak nietrudno się domyśleć, da nam archiwum w tym formacie, które będzie zawierać wszystkie załączniki oraz plik PDF z treścią fali.

Wybranie opcji HTML skutkuje otworzeniem nowej zakładki, z czymś co wygląda na tryb wydruku fali. Możemy wówczas od razu rozpocząć drukowanie. Nie wiem jednak dlaczego opcję te nazwano HTML, skoro nie daje nam ona pliku w tym formacie…

Przypominam też, że Google zobowiązało się udostępnić paczkę pozwalającą utworzyć własne Google Wave. Jest to rozwiązanie skierowane głównie dla firm, gdyż przeciętny Kowalski raczej nie będzie miał odpowiedniego sprzętu, oprogramowania i wiedzy. Niestety, wygląda na to (patrząc na format eksportu), że danych raczej nie będzie można zaimportować to hostowanego przez siebie Wave’a.

revanmj's tech blog