Galeria rozszerzeń dla Safari już otwarta

Dzisiaj Apple wydało aktualizację dla swojej przeglądarki Safari. Poprawka dodaje linki do galerii rozszerzeń oraz uaktywnia możliwość ich instalacji. Jak łatwo się domyśleć galeria dodatków dla przeglądarki również wystartowała. Póki co, liczba rozszerzeń nie powala na kolana, ale to, miejmy nadzieję, się wkrótce zmieni.

Sama galeria, przynajmniej w chwili obecnej, nie jest przystosowana do większej liczby rozszerzeń, gdyż przede wszystkim brakuje jej wyszukiwarki. Oprócz tego wszystkie dodatki są wyświetlane na jednej stronie, co przy ich dużej ilości skutecznie utrudniłoby znalezienie danego rozszerzenia.

Przeszkadza mi również to, że po kliknięciu na przycisk Install nie pojawia się żaden komunikat. Sądzę, dobrze by było gdyby, jak w Google Chrome, przeglądarka pytała się czy na pewno chcemy zainstalować dany dodatek oraz informowała do jakich danych będzie miał dostęp.

Katalog dodatków jest dostępny pod adresem extensions.apple.com.

revanmj's tech blog