IMAP w Poczcie GG już dostępny

Wczoraj na autorzy wspomnianej usługi poinformowali o dodaniu obsługi protokołu IMAP, dzięki czemu każdy użytkownik może teraz odbierać i wysyłać wiadomości za pomocą dowolnej aplikacji obsługującej tę technologię. Dane serwerów:

IMAP: imap.gg.pl, port: 993 (SSL)
SMTP: smtpl.gg.pl, port: 465 (SSL)

Loginem jest nasz pełen adres email (wraz z końcówką @gg.pl).

revanmj's tech blog