Clips, menadżer schowka dla systemu iOS →

Dodanie nowych API w iOS 8 otworzyło deweloperom drogę do tworzenia aplikacji nowego rodzaju, których wcześniej w App Store nie mogliśmy znaleźć (choć w Cydii już bywały). Powstawać zaczęły między innymi widżety zawierające szybkie akcje dla zawartości schowka (np. wysłanie łącza przy pomocy usługi Pushbullet w Paste+). Teraz przyszła kolej na pełnoprawny menadżer schowka. Więcej (PDAclub.pl)